Pro dlužníky

Pokud obdržím upomínku od Vaší společnosti, co mám dělat?
Mohu se domluvit s Vaší společností na splátkovém kalendáři?
  • Ano, pokud to doba inkasního řízení umožňuje. Každý inkasní případ je individuální, z tohoto důvodu je vhodná nejprve konzultace s operátorem, který má Váš spis ve správě a zároveň Vám zodpoví konkrétní dotazy.
  • Žádost o splátkový kalendář on-line
Nemám kredit na to, abych Vám zavolal, co mám dělat?
  • Můžete nás kontaktovat prostřednictvím bezplatných kontaktů: Email: logicall@logicall.cz
  • Stačí nás prozvonit na tel. čísle +420 554 689 111, nebo poslat SMS zprávu ve tvaru VOLEJTE na tel. číslo +420 777 447 833, my Vám zavoláme zpět.
  • Můžete vyplnit online formulář – My Vám zavoláme zpět
Proč je dluh tak vysoký?
  • Výše pohledávky koresponduje se stářím pohledávky. Mohou zde být zahrnuty smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky za upomínky.
  • Pokud však nezačnete řešit dluh včas, pohledávka se může ještě zvýšit, a to i několikanásobně o další náklady právního zastoupení, soudní poplatky a odměnu exekutora.
Proč mě kontaktovala firma LogiCall a ne firma, které dlužím?
  • S věřitelem máme uzavřenou mandátní smlouvu, včetně plné moci, na základě které jsme zmocněni k vymáhání dlužné částky.