Projekt vzdělávání LogiCall - Operační program zaměstnanost

Projekt vzdělávání LogiCall:
Operační program zaměstnanost

V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v oblasti obecné IT; měkké a manažerské dovednosti. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 71 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005092
Období realizace: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2018


S námi je změna zaměstnání snadná!

Zvažujete změnu? Chcete se posunout dále? Udělejte první krok, s ostatním Vám pomůžeme. Právě hledáme kolegy a kolegyně do našeho zaběhnutého týmu. Přidejte se k nám! Podporujeme zkrácené úvazky. Přizpůsobujeme se potřebám vašich dětí. Nabízíme zázemí stabilní a prosperující firmy, přátelské prostředí a skvělý kolektiv.