Projekt vzdělávání LogiCall - Operační program zaměstnanost

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II –
LogiCall Česká republika, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013662
Číslo a název výzvy: 03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Období realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Charakteristika hlavních cílů projektu: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Do projektu bude zapojeno celkem 67 zaměstnanců.

Na projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – LogiCall Česká republika, s.r.o.“ je poskytována finanční podpora EU.


S námi je změna zaměstnání snadná!

Zvažujete změnu? Chcete se posunout dále? Udělejte první krok, s ostatním Vám pomůžeme. Právě hledáme kolegy a kolegyně do našeho zaběhnutého týmu. Přidejte se k nám! Podporujeme zkrácené úvazky. Přizpůsobujeme se potřebám vašich dětí. Nabízíme zázemí stabilní a prosperující firmy, přátelské prostředí a skvělý kolektiv.