Správa pohľadávok


Soft vymáhanie

Vystavujete faktúry za sprostredkovaný tovar alebo služby? Určite sa Vám stalo, že niekto sumu neuhradil. Vtedy prichádza na rad služba soft vymáhanie, ktorá je akýmsi krokom pred mimosúdnym vymáhaním. Aby bolo o Vašich klientov dobre postarané a oni samotní mali pocit, že pre nich niečo robíte, najskôr im to pripomenieme.

Služba soft vymáhanie si zakladá na proklientskom prístupe. Vašim klientom zavoláme vo Vašom mene a informujeme ich o dlžnej sume. Do nášho interného systému vieme zaznamenať dohodu platby, prípadne informáciu o stave pohľadávky. O všetkom ste pravidelne informovaní.


Mimosúdne vymáhanie

Neevidujete úhradu, klient sa omeškal? Nečakajte, či klient uhradí a nechajte to na nás. Ponúkame Vám 20 – ročné skúsenosti v oblasti vymáhania. Pri komunikácii s Vašimi klientmi hľadáme riešenia a možnosti, ktoré sú pre každého neplatiča individuálne, preto vychádzame z dlhoročných skúseností a pomáhame svojou vyjednávacou silou dosiahnuť optimálne riešenie pre všetky zúčastnené strany.

Individuálnym prístupom umožníme klientom, ktorým vznikol nedoplatok, buď priame  alebo postupné splatenie pohľadávky s primeraným nastavením finančnej záťaže.


Súdne vymáhanie

Nereaguje klient na upomienky a prešiel fázou mimosúdneho vymáhania? V spolupráci s advokátskou kanceláriou Vieme Vám zabezpečiť  zaslanie predžalobnej výzvy, spracovanie podkladov, vypracovanie návrhu na vydanie platobného rozkazu a následne vypracovanie a podanie návrhu na začatie exekúcie.

Výhoda spolupráce: zistenie bonity klienta a odporúčanie na súdne vymáhanie, skompletizovanie podkladov, spolupráca s advokátskou kanceláriou, sledovanie lehôt, zastupovanie Vašej spoločnosti pri predvolaní na súda


Medzinárodné vymáhanie

Máte pohľadávky v zahraničí? Naša spoločnosť spolupracuje s ACA International (medzinárodná asociácia inkasných kancelárií), vieme Vám teda zabezpečiť vymáhanie prostredníctvom inkasných kancelárií po celom svete.


Monitorovanie insolvencií

Okamžité overenie osoby a firiem v insolvenčnom registri. Ak je subjekt v insolvencii, máte ihneď prístupné všetky informácie a dokumenty, ktoré sú k danému insolvenčnímu riadenie v insolvenčnom registri dostupné.

Zadaná osoba alebo firma je automaticky monitorovaná – systém každý deň preveruje osoby a firmy v insolvenčnom registri ISIR a ak u nej dôjde k akejkoľvek zmene, pošle vám informáciu na email.


Kontaktujte nás

Pokiaľ máte záujem o vypracovanie nezáväznej objednávky a jej cenovú kalkuláciu, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom tohto formulára

15 + 11 =