Kontakty LogiCall SK

LogiCall Slovensko, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

IČO: 44 151 721
DIČ: 2022614440

Číslo účtu: SK33 1100 0000 0026 2386 2714
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vl.č.: 61891/L

Tel: +421 220 240 047
SMS: +421 903 883 111

email: info@logicall.sk

8 + 6 =

Ivan

Konateľ spoločnosti

Ivan vyštudoval odbor Krízový manažment a insolvencia a následne Medzinárodný obchod. V odbore manažmentu pohľadávok pracuje od roku 1993 – najskôr pôsobil v Nemecku, potom v Českej republike a na Slovensku. Od roku 2004 buduje sieť poradenských spoločností LogiCall v strednej Európe.

Ondra

Riaditeľ kontaktného centra

Ondra má dlhodobé skúsenosti s riadením kapacit a target settingu, participáciou na projektoch naprieč spoločnosťami, znalosť IT prostredia call centra a profesionálne znalosti v oblasti performácie manažmentu. Je cieľavedomý človek s progresívnym myslením, ktorý vždy hľadá najlepšiu možnú cestu k riešeniu.