Kontaktné centrum sk

Profesionálne kontaktné centrum na Slovensku a v ČR

Na základe dlhoročného pôsobenia na trhu v oblasti B2B na Slovensku a v Českej republike ponúkame kvalitné služby pri predaji nových produktov a služieb, oslovenie nových zákazníkov, či prehĺbenie zákaznického servisu firemnej klientely.

Kladieme dôraz na kontinuálny rozvoj zamestnancov v oblasti soft skills a tým aj na kvalitu hovorov. Disponujeme moderným prostredím, technológiami a operátormi. Pravidelne rozvíjame znalosti a skúsenosti našich konzultantov špičkovými špecialistami v odbore vzdelávania.

Spolupracujeme s poprednými spoločnosťami

Citlivo pristupujeme ku každému koncovému zákazníkovi. Dokážeme odhaliť jeho potrebu a efektívne predať Vaše výrobky alebo služby. Vďaka spolupráci s veľkými spoločnosťami na slovenskom trhu Vám dokážeme poskytnúť zaujímavé ceny aj riešenie šité na mieru.

Samozrejmosťou je pravidelná konzultácia s manažérom kampane za účelom zvýšenia efektivity, ktorý Vám kedykoľvek poskytne aktuálne informácie a dáta týkajúce sa kampane. Našee výsledky a fakty hovoria za nás, stačí sa správne rozhodnúť a zveriť nám Vašich klientov. Naše referencie s Vami radi prediskutujeme osobne. Prosím, kontaktujte naše obchodné oddelenie: obchod@logicall.sk, tel.: +421 918 720 503

Z našich služieb ponúkame

Cielenú predajnú kampaň – telemarketing vrátane prípravy call scriptu, reportingu a monitoringu hovorov na vypočutie a zhodnotenie. Zriadenie kontaktného centra s možnosťou vybavenia kompletnej komunikácie (in/out hovory, e-maily, chat). Zákaznické linky, prémiové zákaznické linky, bonusové a motivačné programy.

Poradenstvo v oblasti nastavenia obchodných procesov a rozvoja predajných zručností. Asistenčné služby dohadovania osobných stretnutí Vašich obchodných zástupcov. Kampaň na zber kontaktných údajov, či vypĺňanie dotazníkov.

Kúzlo kvalitného výkonu operátorov LogiCall je založené na vyváženej kombinácii produktových a komunikačných školení spoločne s individuálnym koučingom. Kontinuálny rozvoj potom pokračuje podľa princípu training on the job v jednoduchých tímoch nad konkrétnymi situáciami klientov.

“Na operátoroch oceňujeme ochotu hľadať individuálne riešenie pre každého klienta s pocitom silnej osobnej zodpovednosti za každý takýto kontakt, učiť sa nové veci, spoločne zdieľanie best practice a tímového ducha pri hľadaní osobitnej cesty k cieľu.

Som rada, že na tvorbe a realizácii tohto tréningového mixu sa môžem aktívne zúčastniť. Podľa pozitívnej spätnej väzby od operátorov, ktorí týmto rozvojovým mixom prešli a klientov, s ktorými sme boli v kontakte, nám tento rozvojový prístup dáva jasný zmysel.”

MgA. Gábina Vyziblová
Lektorka a koučka