Inkaso pohľadávok

Prinášame nové obchodné príležitosti

Prinášame nové obchodné príležitosti a zachraňujeme cenné obchodné vzťahy. Máme skúsenosti s vedením pasívnych zákazníckych liniek, aj s aktívnym predajom služieb alebo tovaru.

Postaráme sa o Vašich zákazníkov

Od predajných kampaní až po komplexné súdne konanie, vrátane administratívneho zaistenia exekúcie. Naša komplexnosť spočíva v odborne školených poradcoch a spolupráci s renomovanými advokátmi.

Ponúkame profesionálne zákaznícke portfólio

Naši manažéri sú špecialisti v odbore, najskôr s Vami konzultujú danú situáciu, aby ste spoločne našli to najlepšie riešenie, ako ďalej postupovať. Každý prípad je špecifický, preto je dôležitá individuálne konzultácia.

Sme pripravení pre Vás pracovať

Našou prácou a intenzívnou komunikáciou s dlžníkmi zaisťujeme veriteľom peniaze naspäť a dlžníkom pomáhame vyznať sa vo vzniknutej situácii. Na vyžiadanie Vám pomôžeme nastaviť interné kreditné procesy.


Reporty pre všetkých veriteľov prehľadne online

Viete všetko o Vašej spoločnosti? Neviete? Poďme to zmeniť. Naši klienti majú k dispozícii mocný nástroj Od Microsoft Power BI. Online štatistiky v reálnom čase, jednoduchší controlling, výkonnejšie IT, úspešnejší marketing. BI je skratka pre pojem Business Intelligence, ktorý označuje zber, integráciu, analýzu, interpretáciu a prezentáciu informácií pre získanie lepšieho pochopenia pohybu trhu a obchodných súvislostí.


Strategické vízie a poslanie spoločnosti LogiCall

Spoločnosti LogiCall usilujú o poskytovanie služieb svojim zákazníkom v najvyššej kvalite. Od založenia spoločnosti LogiCall v roku 2004 si po celú dobu pôsobenia na trhu udržiavame prehľadnú a jednoduchú riadiacu štruktúru, minimálnu administratívnu záťaž a neustály tlak na starostlivé a hospodárske využitie pracovných prostriedkov.

Ku každej zákazke pristupujeme svedomito a starostlivo. Kontrolujeme kvalitu našej práce, neustále zavádzame nové procesy a máme kreatívne nápady. Citlivo a zodpovedne pristupujeme k životnému prostrediu. Etika podnikania a zmysel pre férovú hru je pre nás zásadné pravidlo. Časť nášho úspechu pravidelne venujeme deťom v rôznych sponzorských projektoch.