Projekt „Vzdělávání – Logicall“

V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v oblasti obecné IT; měkké a manažerské dovednosti. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 71 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.

Název projektu: Vzdělávání - Logicall
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005092
Období realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018