Pro dlužníky

Pokud obdržím upomínku od Vaší společnosti, co mám dělat?
 • Kontaktujte nás co nejdříve prostřednictvím jakéhokoliv níže uvedeného kontaktu. Usnadníte nám práci a ušetříte Váš čas, pokud nám sdělíte číslo spisu, které je uvedeno na každém našem dopisu.
 • Sdělte nám i telefonický kontakt na Vás, na kterém budete k zastižení, pro snadnější komunikaci a řešení konkrétní situace. Budeme vás v nejbližší době kontaktovat.
 • Email: logicall@logicall.cz
 • Tel: + 420 554 689 111
 • GSM: + 420 777 44 78 33.
 • Kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře – My Vám zavoláme zpět
Mohu se domluvit s Vaší společností na splátkovém kalendáři?
 • Ano, pokud to doba inkasního řízení umožňuje. Každý inkasní případ je individuální, z tohoto důvodu je vhodná nejprve konzultace s operátorem, který má Váš spis ve správě a zároveň Vám zodpoví konkrétní dotazy.
 • Žádost o splátkový kalendář on-line
Nemám kredit na to, abych Vám zavolal, co mám dělat?
 • Můžete nás kontaktovat prostřednictvím bezplatných kontaktů: Email: logicall@logicall.cz
 • Stačí nás prozvonit na tel. čísle +420 554 689 111, nebo poslat SMS zprávu ve tvaru VOLEJTE na tel. číslo +420 777 447 833, my Vám zavoláme zpět.
 • Můžete vyplnit online formulář – My Vám zavoláme zpět
Proč je dluh tak vysoký?
 • Výše pohledávky koresponduje se stářím pohledávky. Mohou zde být zahrnuty smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky za upomínky.
 • Pokud však nezačnete řešit dluh včas, pohledávka se může ještě zvýšit, a to i několikanásobně o další náklady právního zastoupení, soudní poplatky a odměnu exekutora.
Proč mě kontaktovala firma LogiCall a ne firma, které dlužím?
 • S věřitelem máme uzavřenou mandátní smlouvu, včetně plné moci, na základě které jsme zmocněni k vymáhání dlužné částky.