Insolvenční řízení - monitoring

Prověřujte si platební morálku svých obchodních partnerů a předejděte tak problémům s nezaplacenými pohledávkami.

Pomůžeme Vám v oblasti monitoringu v insolvenčním rejstříku i přihlášení pohledávek do insolvenčního nebo likvidačního řízení. Insolvenční řízení, případně likvidační řízení je spojeno s přesnými termíny, které je věřitel povinen dodržet.

Monitoring záznamů v insolvenčním rejstříku a dalších databázích je určen především pro firmy s větším počtem zákazníků. Pro zajištění služby pravidelného monitoringu stačí pouze předat IČ nebo rodná čísla vašich klientů.

Denně sledujeme aktuální informace a obratem Vás budeme informovat, pokud u Vašeho klienta bylo zahájeno insolvenční nebo likvidační řízení a následně zajistíme další postup. Připravíme veškeré podklady k přihlášce do řízení a budeme vás aktuálně informovat o jeho průběhu.

Předáme Vám aktuální informace o vstupu firem do likvidace.

Zajistíme Vám podrobnou poradenskou službu v oblasti insolvenčního řízení.

Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení, obchod@logicall.cz, Tel. +420 554 689 111.

Pohlídáme vaše pohledávky,
jako by byly naše vlastní.