Inkaso pohledávek

Inkaso a management pohledávek

Jsme připraveni poskytnout Vám komplexní řešení v oblasti vymáhání pohledávek a prevence jejich vzniku. Vnímáme Vaše dlužníky stále jako Vaše zákazníky. Postupujeme korektně, slušně a především systematicky. Naši operátoři jsou trénováni pro empatickou komunikaci. Stojíme vždy na Vaší straně.
Hledáme nejoptimálnější řešení při komunikaci s Vaším dlužníkem, aby byla zajištěna platba v co nejkratším čase.

Ztratit zákazníka je jednoduché, udržet si dlouhodobé vztahy se zákazníky se vyplatí.

Tabulka: O kolik více zboží nebo služeb musí být prodáno, aby byl nahrazen výpadek z nedobytné pohledávky? tabulka ztrata

Nedobytné pohledávky nesou značnou finanční zátěž každému věřiteli. Nedobytná pohledávka ve výši 20.000 Kč znamená při průměrné marži 15% ztrátu obratu ve výši až 140.000 Kč. Při 10% marži už musíte prodat až o 200.000 Kč více zboží nebo služeb, abyste nahradili tuto nedobytnou pohledávku.

S každou zachráněnou pohledávkou přinášíme více, než si řada podnikatelů uvědomuje.

NABÍZÍME VÁM:

PROGRAM „PREVENCE“

Pomůžeme Vám snížit lhůtu plateb po splatnosti. Prevence a včasný kontakt Vám zachrání mnoho prostředků a Vašeho úsilí.

Navíc, pokud začnete s námi spolupracovat včas, Váš zákazník Vás neopustí. Při prosazování pohledávek soudní cestou šance dalšího obchodu již výrazně klesají.

Kompletní monitoring plateb

Zajistíme pravidelné sledování lhůt splatnosti faktur, nastavení nejefektivnějších postupů pro upozornění na prodlení s platbou, automatické sledování platebních kalendářů, upozornění na splatnost pomocí SMS zprávy nebo telefonicky.

Mimosoudní inkaso pohledávek

Dosahujeme dlouhodobě vysoké úspěšnosti mimosoudního vymáhání nezaplacených pohledávek jak u právnických osob, tak i u fyzických osob. Naše procesy vždy upravíme individuálně pro Vaše potřeby. Pečlivě sledujeme komunikaci s dlužníky a často přineseme našim klientům velmi cennou zpětnou vazbu. Naše služby tak mají pro Vás skutečnou přidanou hodnotu. 

Disponujeme moderním vybavením Call Centra se systémem progresivní telefonie. Máme odzkoušený a prověřený systém komunikace s velkým množstvím osob. Pečlivě dohledáváme kontakty a daří se nám dohledat i ty osoby, které jsou z Vašeho pohledu nekontaktní.

PROGRAM "RESTRIKCE"

I přesto, že naše úspěšnosti mimosoudního inkasa u některých projektů dosahují více než 80%, je nutné zajistit soudní řízení.

Soudní inkaso pohledávek

Zabezpečíme nastavení efektivního a především finančně výhodného postupu, který nezatěžuje Vaši administrativu. Minimalizujeme Vaše náklady soudního řízení. Připravíme veškeré podklady, zpracujeme elektronické platební rozkazy. Kvalita služeb je zaručena renomovanou advokátní kanceláří.

Administrativní zajištění exekučního řízení

Ve spolupráci s exekutorskými úřady postupujeme nejefektivnější cestou. Fixní náklady jsme snížili na minimum. Zajistíme výkon rozhodnutí. Při inkasu pohledávek jsou naše data neustále propojena. Dohledáváme nové kontakty. V současné době závisí úspěšnost exekuce na aktivní spolupráci s exekutorem a informacích, které máme k dispozici při našem řízení.

Dlouhodobá správa pohledávek

U titulovaných pohledávek (tzn. věřitel má k dispozici pravomocný platební rozkaz nebo rozsudek) sledujeme a prověřujeme po dobu 10 let finanční schopnosti dlužníka a v případě zjištění změny automaticky zahájíme vymáhání a případně exekuční řízení.

Naši klienti kryjí pouze soudní poplatek. Ostatní služby včetně nákladů advokáta nese LogiCall.

Klidné spaní pro věřitele i dlužníky.

Inkaso pohledávek v zahraničí

Máte pohledávky v zahraničí? Díky našim zkušenostem a pečlivě vybraným smluvním partnerům můžeme zpracovat pohledávky téměř kdekoliv. Vybíráme vždy takové partnery, u kterých je zaručen stejný kodex kvality, jako je ten náš. A především se snažíme minimalizovat Vaše vstupní náklady.

Rozsah našeho Call Centra je Česká republika, Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo a Maďarsko. Obchodní podmínky připravíme vždy podle konkrétní pohledávky nebo skupiny pohledávek. Obecně platí, že se správou nesporných pohledávek nenese věřitel žádné náklady. Máte pohledávky v Rusku nebo na Ukrajině, v USA, Kanadě, ve Velké Británii, Francii, ve Španělsku nebo dalších zemích?

Společnosti LogiCall jsou aktivním členem „The Association of Credit and Collection Professionals“ (ACA International) a máme přímý přístup k inkasu pohledávek ve všech zemích. Komunikaci zajišťujeme v anglickém nebo německém jazyce.

Potřebujete služby advokátní kanceláře v Rakousku, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku nebo v Německu? Výhodou řešení soudních sporů přes LogiCall je komunikace v českém jazyce a naše znalosti právního prostředí v těchto zemích. Vše ostatní zajistíme my.


Informujte se o možnost správy pohledávek v zahraničí u našich obchodních manažerů na telefonu 554 689 111 nebo na e-mailu obchod@logicall.cz.

Naši manažeři jsou specialisty v oboru, nejprve s vámi konzultují danou situaci, abyste společně našli to nejlepší řešení, jak dále postupovat. Každý případ je specifický, proto je důležitá individuální konzultace.

Před zahájením naší spolupráce je samozřejmostí složení závazku mlčenlivosti.

  • Společně s Vámi určíme nejvhodnější scénář postupu
  • Prioritou je zachování vztahů s Vašimi stávajícími klienty
  • Pomůžeme Vám nastavit efektivní systém péče a komunikace s Vašimi klienty
  • Nastavíme kontrolu klíčových ukazatelů
  • Probereme společně rozbor nahrávek hovorů
  • Garantujeme přínos pro Vaše podnikání

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naše obchodní oddělení:
obchod@logicall.cz, Tel. +420 554 689 111