Archivace dokumentů

Společnost LogiCall Česká republika, s.r.o. je držitelem koncesní listiny pro vedení Komerční spisovny. Naše spisovna pracuje v souladu se zákonem č. 190/2009 Sb. Zákon o archivnictví, pod odborným dohledem Zemského archivu v Opavě.

Naše služby ocení nejen statutární orgány, ale především insolvenční správci, likvidátoři, účetní a daňoví poradci.

Zajistíme Vám komplexní řešení:

  • Převzetí a roztřídění písemností dle skartačních znaků ( zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci – směrnice aj.)
  • Sledujeme za vás skartační lhůty dle zákona o archivaci
  • U archiválií zajistíme předání dokumentů do státního archivu
  • Vypracujeme Vám protokol, který je řádným podkladem pro další jednání s úřady
  • V naší spisovně máte přístup ke všem materiálům, dle dispozičního oprávnění

V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte naše obchodní oddělení:
obchod@logicall.cz, Tel. +420 554 689 111

Archivujeme dokumenty